Freespee Cloud - Built for enterprise

Freespee kan vara ett skydd på internet

[fa icon="calendar'] 17/03/09 09:57 / by Dipa Iyer posted in Freespee, Integritet, Media

[fa icon="comment"] 2 Comments

Per Hellquist som jobbar på Symantec och är föräldraombudsman på riksförbundet Hem och Skola pratar på Alltombarn.se om på vilka sätt du kan säkra barnens nätanvändande. Per nämner 6 stycken punkter där en punkt handlar om att förbereda barnen på vad som kan hända på nätet. Chansen finns att barnen kan bli utsatta för olika saker och lurade. Att lära barnen att inte ge ut viss typ av information är väldigt viktigt.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Skydda ditt barn på Internet

[fa icon="calendar'] 19/02/09 16:13 / by Dipa Iyer posted in Freespee, Integritet

[fa icon="comment"] 0 Comments

I augusti 2008 utgavs boken "Skydda ditt barn på Internet" av ICA bokförlag. Boken är skriven av säkerhetsexperten Per Hellquist och journalisten Dag Öhrlund.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Subscribe to Email Updates

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all